TỔNG HỢP VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TNCN MỚI NHẤT NĂM 2023

Tổng hợp văn bản hướng dẫn về thuế TNCN mới nhất

Với mong muốn giúp Quý Khách hàng cập nhật kịp thời văn bản pháp luật hiện hành, HR Legal cung cấp cho quý vị hệ thống các văn bản hướng dẫn về thuế TNCN mới nhất bao gồm Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, Công văn để Quý khách tham khảo và dễ dàng theo dõi trong quá trình làm việc. Cụ thể:

Tổng hợp văn bản hướng dẫn về thuế TNCN mới nhất
Tổng hợp văn bản hướng dẫn về thuế TNCN mới nhất
STT Tên văn bảnNgày ban hànhNgày áp dụng
LUẬT
1Luật Thuế thu nhập cá nhân, số 04/2007/QH1221/11/200701/01/2009
2Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, số 26/2012/QH1322/11/201201/07/2013
3Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, số 71/2014/QH1326/11/201401/01/2015
NGHỊ QUYẾT
1Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân02/06/202001/7/2020
NGHỊ ĐỊNH
1Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân27/06/201301/07/2013
2Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế01/10/201415/11/2014
3Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế12/02/201501/01/2015
THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
1Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân05/02/201022/3/2010
2Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân15/8/201301/7/2013
3Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân25/12/201307/02/2014
4Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng30/12/201312/02/2014
5Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành10/10/201415/11/2014
6Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 11/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế25/8/201401/9/2014
7Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế15/6/201530/7/2015
CÔNG VĂN
1Công văn 388/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân04/01/202304/01/2023
2Công văn 289/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân04/01/202304/01/2023
3Công văn 3469/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng và thưởng cho nhân viên01/02/202301/02/2023
4Công văn 4418/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021/TT-BTC09/02/202309/02/2023
5Công văn 6097/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân16/02/202316/02/2023
6Công văn 8205/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân28/02/202328/02/2023
7Công văn 11000/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài13/3/202313/3/2023
8Công văn 12764/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân20/3/202320/3/2023
9Công văn 12771/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân20/3/202320/3/2023
10Công văn 13762/CTHN-HKDCN của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 202222/3/202322/3/2023
11Công văn 13510/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc22/3/202322/3/2023
12Công văn 19297/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với lệ phí thi chứng chỉ06/4/202306/4/2023
13Công văn 20479/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê lại lao động10/4/202310/4/2023
14Công văn 24601/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng cho nhân viên19/4/202319/4/2023
15Công văn 26215/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân21/4/202321/4/2023
16Công văn 33037/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân15/5/202315/5/2023
17Công văn 40818/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp12/6/202312/6/2023
18Công văn 41573/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về quyết toán thuế thu nhập cá nhân14/6/202314/6/2023
19Công văn 45192/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền nhuận bút, tiền bản quyền30/6/202330/6/2023
20Công văn 45194/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động30/6/202330/6/2023
21Công văn 3177/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền được hưởng từ Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện27/7/202327/7/2023
22Công văn 61175/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng của người lao động21/8/202321/8/2023
23Công văn 61182/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của lao động nước ngoài21/8/202321/8/2023
24Công văn 63646/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định vận chuyển hàng không30/8/202330/8/2023
25Công văn 4172/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân20/9/202320/9/2023
26Công văn 74364/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân18/10/202318/10/2023
27Công văn 4888/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân02/11/202302/11/2023
28Công văn 5001/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về xác định căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế08/11/202308/11/2023

Trên đây là danh sách văn bản hướng dẫn về thuế TNCN mới nhất hiện nay, nếu có sự thay đổi, HR Legal sẽ tiếp tục cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *