TÓM TẮT THÔNG TƯ 20/2023/TT-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ngày 08/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

1. Thời giờ làm việc của người lao động tại các công trình dầu khí trên biển

Theo đó, thời giờ làm việc của người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển được chia thành 02 nhóm đối tượng sau:

(1) Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc thường xuyên

Người lao động làm việc thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:
– Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày; (Hiện nay quy định: Ca làm việc tối đa 12 giờ)
– Phiên làm việc tối đa là 28 ngày.

(2) Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên

– Thời giờ làm việc tiêu chuẩn đối với người lao động làm việc không thường xuyên cụ thể:
+ Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 năm của người lao động làm việc không thường xuyên được tính như sau:
SGLVN= [(SNN – SNHN)x 12 giờ]/2

Trong đó:
SGLVN: Số giờ làm việc chuẩn trong năm.
SNN: Số ngày trong năm.
SNHN: Số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm, số ngày trong năm (SNN) và số ngày nghỉ hàng năm (SNHN) được tính tỷ lệ theo thời gian làm việc từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động trong năm đấy.

– Người lao động làm việc không thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:
+ Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày; (Hiện nay quy định: Ca làm việc tối đa 12 giờ)
+ Phiên làm việc tối đa là 45 ngày.

– Người sử dụng lao động thỏa thuận bằng văn bản hoặc thống nhất với người lao động về ca làm việc và phiên làm việc trước khi cử người lao động làm việc không thường xuyên trên công trình dầu khí trên biển.

– Trong thời gian không làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ bù theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 20/2023/TT-BCT hoặc thực hiện công việc trên đất liền theo quy định pháp luật về lao động.

– Tổng số giờ làm việc bình thường trong năm của người lao động làm việc không thường xuyên không được vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong 01 năm quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 20/2023/TT-BCT.

2. Thời giờ nghỉ ngơi được quy định cụ thể từ Điều 8 đến Điều 10 của Thông tư 20/2023/TT-BCT

Thời giờ nghỉ ngơi theo quy định tại Điều 8 Thông tư 20/2023/TT-BCT:

1. Sau mỗi ca làm việc, người lao động được bố trí nghỉ liên tục tối thiểu 10 giờ trước khi bắt đầu ca làm việc mới.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời gian nghỉ giải lao giữa giờ làm việc tính vào thời giờ làm việc, trong đó tổng thời gian nghỉ giữa giờ làm việc tối thiểu 60 phút và phải đảm bảo được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa ca làm việc, sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc thường xuyên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

4. Người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ phù hợp với tình hình công việc, theo tỷ lệ như sau:
a. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển vào ngày làm việc trong tuần: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù nửa ngày làm việc;
b. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển vào ngày nghỉ hàng tuần: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù 1 ngày làm việc;
c. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển ngày Lễ, Tết: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù 2 ngày làm việc.

Điều 9 Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định về Nghỉ hằng năm như sau:

Người lao động được nghỉ hàng năm, ngoài thời gian nghỉ giữa phiên làm việc tuân thủ quy định tại Điều 113 và Điều 114 Bộ luật lao động. Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ giữa các phiên.

Nghỉ Lễ, Tết; Nghỉ việc riêng; Nghỉ không hưởng lương được quy định tại Điều 10 Thông tư 20/2023/TT-BCT như sau:

1. Người lao động được bố trí nghỉ Lễ, Tết; nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương theo quy định tại Điều 112 và Điều 115 Bộ luật Lao động.

2. Trường hợp ngày nghỉ Lễ, Tết trùng với phiên làm việc, người lao động được thanh toán tiền lương làm thêm giờ phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là tóm tắt những quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển theo quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 25/12/2023 và thay thế Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015.

Nếu có vướng mắc, Quý vị vui lòng liên hệ với HRLegal để được giải đáp, tư vấn pháp luật lao động miễn phí.

3 bình luận cho “TÓM TẮT THÔNG TƯ 20/2023/TT-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG”

 1. 4. Người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ phù hợp với tình hình công việc, theo tỷ lệ như sau:
  a. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển vào ngày làm việc trong tuần: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù nửa ngày làm việc;
  Câu hỏi của tôi: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù nửa ngày làm việc là bao nhiêu tiếng??

 2. Chào bạn, trong quy định trên pháp luật không quy định chi tiết cụ thể “nửa ngày làm việc là bao nhiêu tiếng”. Thông thường trên đất liền thì nửa ngày làm việc = 4 tiếng; nhưng cũng có công ty quy định sáng 3 tiếng rưỡi, chiều 4 tiếng rưỡi. Do đó, để xác định cụ thể số giờ được nghỉ bù: bạn đối chiếu/kiểm tra trong nội quy lao động và các văn bản nội bộ cụ thể của công ty nhé.

 3. “4. Người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ phù hợp với tình hình công việc, theo tỷ lệ như sau:
  a. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển vào ngày làm việc trong tuần: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù nửa ngày làm việc;
  b. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển vào ngày nghỉ hàng tuần: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù 1 ngày làm việc;
  c. Làm việc trên công trình dầu khí trên biển ngày Lễ, Tết: 1 ngày làm việc trên biển nghỉ bù 2 ngày làm việc.”
  Cho hỏi thời gian nghỉ bù khi hết phiên làm việc là LĐ sẽ được nghỉ bù vào các ngày làm việc trong tuần hay tính liên tục cả các ngày nghỉ thứ 7, CN và nghỉ Lễ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *