MẪU GIẢI TRÌNH THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NLĐ NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP

thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài

Hiện nay nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ngày càng cao. Trong quá trình xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, nếu có sự thay đổi thì người sử dụng lao động phải nộp báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn quy định.

Trong bài viết này, HR Legal cung cấp cho quý khách biểu mẫu thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài mới nhất theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP. 

Nghị định 70/2023/NĐ-CP khi nào được áp dụng?

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 70/2023/NĐ-CP quy định về Điều khoản thi hành như sau: 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.
2. Điều khoản chuyển tiếp:

Ngoài ra, Đối với báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động mà người sử dụng lao động nước ngoài đã nộp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Như vậy, Nghị định 70/2023/NĐ-CP được chính thức áp dụng từ 18/9/2023. Người sử dụng lao động cần lưu ý để sử dụng văn bản pháp luật phù hợp. 

Đọc thêm về những điểm mới được sửa đổi bổ sung trong Nghị định 70/2023/NĐ-CP tại đây

Thời hạn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài là bao lâu?

Thời hạn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Thời hạn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP như sau:
Về việc sử dụng người lao động nước ngoài:
1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
a) Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài, người sử dụng lao động phải giải trình cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài phải được thực hiện trong thời hạn trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Đọc thêm về hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại đây.

Mẫu Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài

Với việc sửa đổi bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP, mẫu Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài mới nhất là Mẫu số 02/PLI ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

Mời quý vị tải mẫu Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài mới nhất tại đây:


Hy vọng bài viết đã cung cấp cho Quý vị những thông tin hữu ích khi làm thủ tục thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài. Hãy liên hệ với HR Legal để được giải đáp những vấn đề liên quan đến pháp lý nhân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *