QUY ĐỊNH VỀ NGÀY NGHỈ HÀNG TUẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Quy định pháp luật mới nhất về ngày nghỉ hằng tuần của người lao động

Hầu hết mỗi doanh nghiệp phải dành ra ít nhất từ 01-02 ngày/tuần để người lao động nghỉ ngơi, pháp luật gọi đây là “ngày nghỉ hàng tuần”. Dưới đây, HR Legal sẽ điểm lại những quy định về ngày nghỉ hằng tuần để người lao động lưu ý nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình.

Số ngày nghỉ hàng tuần của người lao động

Căn cứ quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục.

Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày

Lưu ý: Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với các ngày nghỉ lễ, tết sau đây thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01/01 dương lịch);
– Tết Âm lịch: 05 ngày;
– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Thẩm quyền quyết định ngày nghỉ hàng tuần

Theo khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, lịch nghỉ hàng tuần sẽ do người sử dụng lao động quyết định và phải được ghi nhận tại nội quy lao động của doanh nghiệp, đồng thời niêm yết công khai tại nơi làm việc.

Tuy nhiên theo khoản 3 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019, trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, quyền quyết định vẫn nằm ở phía người sử dụng lao động nhưng buộc phải có sự tham gia góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để việc bố trí, sắp xếp lịch nghỉ hằng tuần phù hợp với người lao động.

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT TƯ VẤN QUY ĐỊNH VỀ NGÀY NGHỈ HÀNG TUẦN VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Có bắt buộc phải nghỉ hằng tuần vào thứ bảy, chủ nhật không?

Như đã đề cập ở trên, người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy, pháp luật không bắt buộc nghỉ hằng tuần vào thứ bảy, chủ nhật mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể bố trí các ngày khác trong tuần để cho người lao động nghỉ theo quy định.

Thậm chí, do đặc thù công việc, có trường hợp người lao động còn phải đi làm cả tuần mà không có ngày nghỉ thì sau đó, doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động nghỉ để đảm bảo người đó được nghỉ trung bình 4 ngày/tháng.

Thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp thường chọn thực hiện theo chế độ nghỉ Chủ nhật hoặc nghỉ cả thứ bảy và Chủ nhật. 

Tiền lương đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 và các quy định hướng dẫn liên quan thì người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ được tính là làm thêm giờ và sẽ được tính là làm thêm giờ và sẽ được tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định, cụ thể như sau:

Tính tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày:

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, khi làm việc ngoài giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định thì được trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 200%) x (Số giờ làm thêm)

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) x (Số sản phẩm làm thêm)

Tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 200%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x Mức ít nhất 30% + (20%) x (Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần)] x Số giờ làm thêm vào ban đêm

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 200%) + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x Mức ít nhất 30% + (20%) x (Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần)] x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Xử phạt khi buộc người lao động đi làm vào ngày nghỉ

Nghỉ hằng tuần là quyền của người lao động, do đó, người lao động có quyền nghỉ hoặc không nghỉ. Doanh nghiệp không được phép bắt ép người lao động đi làm vào ngày này. Nếu cố tình vi phạm, người sử dụng lao động sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Cụ thể khoản 2 Điều 18 Nghị định này quy định như sau:

“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.”

Như vậy, nếu không bố trí cho người lao động nghỉ theo quy định, người sử dụng lao động có thể bị xử phạt hành chính lên tới 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, người sử dụng lao động có hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định pháp luật thì bị xử phạt theo một trong các mức sau đây:

– Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

– Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

– Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

– Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

– Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Theo khoản 4 Điều 60 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Trên đây là nội dung HRLegal tư vấn về quy định về ngày nghỉ hàng tuần của người lao động năm 2023. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ HRLegalVietNam@gmail.com để được tư vấn pháp luật lao động miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *