Mức lương tối thiểu và mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Những năm trở lại đây, cùng với chính sách mở cửa để thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam thì các chuyên gia, người lao động của các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, các quy định pháp luật hiện hành về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt là mức lương tối thiểu và việc đóng Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam.

Qua bài viết sau đây, HR Legal sẽ cung cấp cho Quý vị một số nội dung pháp luật cơ bản xoay quanh chủ đề này.

1. Mức lương tối thiểu cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm viêc tại Việt Nam là người lao động đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 151 Bộ Luât 2019, cụ thể:

– Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc, có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam.

– Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép.

Tại Việt Nam, mức lương tối thiểu được hiểu là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận với nhau. Trong đó, mức lương trả cho người lao động trong điều kiện làm việc bình thường, bảo đảm đủ thời gian làm việc trong tháng.

Căn cứ Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động nước ngoài theo vùng như sau:

– Mức lương tối thiểu cho lao động nước ngoài áp dụng hình thức trả lương theo tháng:

Vùng I:  4.680.000 đồng/tháng.

Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

– Mức lương tối thiểu cho lao động nước ngoài áp dụng hình thức trả lương theo giờ:

Vùng I: 22.500 đồng/giờ

Vùng II: 20.000 đồng/giờ

Vùng III: 17.500 đồng/giờ

Vùng IV: 15.600 đồng/giờ

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định căn cứ theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 3 và danh mục địa bàn cụ thể được quy định tại phụ lục đính kèm Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

2. Quy định về mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Về điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ:

– Giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, có một số trường hợp người lao động nước ngoài đáp ứng đủ 02 điều kiện trên nhưng vẫn không thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc. Cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP như sau:

– Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP: “nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục”;

– Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài

Căn cứ Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài là 30% cụ thể như sau:

– Người lao động đóng 9,5% cụ thể:

+ 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất;

+ 1,5% đóng vào Bảo hiểm y tế.

– Người sử dụng lao động đóng 20,5% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động cụ thể:

+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+ 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

+ 3% vào Bảo hiểm y tế

Đối với người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó và không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Về tiền lương, phụ cấp lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động nước ngoài

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, phụ cấp lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

– Mức tiền lương: Theo thỏa thuận ghi trên hợp đồng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng BHXH đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

– Phụ cấp lương, bao gồm:

+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

– Các khoản bổ sung khác, bao gồm:

+ Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

+ Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa năm 2023

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được tăng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so trước đây).

Như vậy, lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa cho lao động nước ngoài từ ngày 01/7/2023 là 36.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *