HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP NĂM 2023  

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động đủ điều kiện có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. HR LEGAL cung cấp cho quý khách các thông tin và giấy tờ cần chuẩn bị cùng thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đơn giản nhất. 

Quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013). 

Pháp luật quy định nhiều chế độ về bảo hiểm thất nghiệp nhằm trợ giúp cho người lao động. Theo quy định tại Điều 42 Luật Việc làm 2013 thì người lao động có thể được hưởng các chế độ sau: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Hỗ trợ Học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, người lao động cần lưu ý mỗi chế độ lại yêu cầu những điều kiện hưởng khác nhau. 

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013.

Theo đó, người lao động thuộc đối tượng trên được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm: 

 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

 • Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
 • Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm. Trừ các trường hợp sau đây:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Chết.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Thời gian để tính trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cách tính số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể như sau:

 • Người lao động cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.
 • Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi đáp ứng được các điều kiện nêu trên, người lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp theo mức hưởng hằng tháng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 và Khoản 1 Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = [Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp] x 60%

Lưu ý: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động:

– Tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định 

– Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Thành phần của hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: 

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tải biểu mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại đây:

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 
– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; 
– Quyết định thôi việc; 
– Quyết định sa thải;
– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 
– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.
– Sổ bảo hiểm xã hội

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. 
Ngoài hình thức nộp trực tiếp thì người lao động có thể nộp hồ sơ online tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lưu ý: Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

 • Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
 • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
 • Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Đọc thêm các bài viết tư vấn luật lao động.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trả lại cho người nộp và nêu rõ lý do. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. 

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Bước 5: Người lao động nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích khi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu cần giải đáp bất kỳ thông tin nào liên quan, hãy liên hệ với HR LEGAL. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *