Dịch vụ Pháp lý Nhân sự

Dịch vụ tư vấn pháp luật về pháp lý nhân sự - HRLegal

Việc tìm kiếm một đối tác pháp lý tin cậy, có năng lực vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật để giải quyết hiệu quả các vấn đề nhân sự tại Doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng. HR Legal cung cấp toàn diện các dịch vụ pháp lý liên quan trong lĩnh vực quản trị nhân sự và quan hệ lao động, bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật lao động
 • Soạn thảo văn bản nhân sự nội bộ
 • Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật của các văn bản tại doanh nghiệp
 • Đại diện pháp luật giải quyết tranh chấp lao động
 • Đại diện thực hiện các thủ tục hành chính

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ NHÂN SỰ
Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật công đoàn, luật Việc làm, luật đưa người lao động Việt Nam sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng, Luật An toàn vệ sinh lao động.

 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động: Khởi kiện tại tòa, giải quyết tranh chấp tại cơ quan thanh tra chuyên ngành… và nhiều vấn đề pháp lý khác phát sinh trong lĩnh vực lao động.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng đào tạo nghề và tập sự, hợp đồng thử việc
 • Tư vấn chính sách với người lao động: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thai sản, hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, thôi việc…
 • Tư vấn xây dựng về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
 • Tư vấn chế định riêng đối với lao động nữ, lao động nữ mang thai, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật…;
 • Tư vấn về các hình thức kỷ luật lao động, tính hợp pháp của Quyết định kỷ luật lao động cũng như việc sa thải người lao động;
 • Tư vấn về các chính sách pháp lý về đình công theo luật lao động;
 • Tư vấn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn, Đoàn viên Công đoàn, thu trích nộp Đoàn phí Công đoàn….
 • Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản nội bộ về quản lý lao động – tiền lương tại các doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về vấn đề tiền lương, tiền công, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ phép… theo luật lao động;
 • Tư vấn quy định của pháp luật lao động về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN
Dịch vụ rà soát tuân thủ, phân tích tính hợp pháp của văn bản nhân sự tại doanh nghiệp; tư vấn và soạn thảo văn bản theo yêu cầu

 • Thỏa ước lao động tập thể,
 • Nội quy lao động,
 • Quy chế dân chủ và đối thoại tại nơi làm việc
 • Quy chế đánh giá hoàn thành công việc
 • Hợp đồng lao động
 • Quy chế dân chủ và đối thoại lao động

DỊCH VỤ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ
Dịch vụ kiểm soát tính tuân thủ của việc thực thi công tác nhân sự tại doanh nghiệp với các quy định pháp luật hiện hành/quy định nội bộ doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC LUẬT LAO ĐỘNG
Đại diện theo ủy quyền của Doanh nghiệp/Người lao động để giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện các thủ tục pháp lý nhân sự.

 • Tư vấn hướng dẫn hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Tư vấn hướng dẫn hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
 • Tư vấn hướng dẫn hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động
 • Đại diện giải quyết tranh chấp quan hệ lao động.

Nếu bạn đang có vướng mắc, hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và giải đáp miễn phí.