HR LEGAL

HR Legal là blog cá nhân được khởi tạo bởi Nguyễn Trọng Tân, Blog chia sẻ kiến thức, tài liệu – biểu mẫu, kinh nghiệm làm việc thực tiễn, tư vấn pháp luật lao động và tư vấn pháp lý trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.

BÀI VIẾT NỔI BẬT:

DỊCH VỤ CHUYÊN SÂU:

  • Tư vấn pháp luật lao động
  • Soạn thảo văn bản nhân sự nội bộ
  • Rà soát, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật đối với các văn bản nội bộ
  • Đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục hành chính: thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động, đăng ký nội quy lao động, giấy phép lao động cho người nước ngoài
  • Đại diện pháp luật giải quyết các tranh chấp lao động

HR LEGAL
Legal Advisor to the Human Resources Division